Diensten

Op maat

een scholier die worstelt met Frans op school heeft een heel andere kennisbehoefte dan een bedrijfsleider die Nederlands wil leren om een betere aansluiting te vinden bij Vlaamse klanten. Ieder individu of organisatie bevindt zich in een unieke leersituatie met aparte sterktes en zwaktes, drijfveren en doelen. Een studietraject kan m.a.w. alleen succesvol zijn als het op maat van de student wordt samengesteld.

Doelgericht

tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek wordt een studietraject met duidelijk omlijnde studiedoelen voorgesteld, dit in functie van het kennisniveau, de wensen en noden van de student en/of ouders. Alles wordt netjes uitgeschreven in een projectplan dat zowel door de coach als door de student ondertekend wordt. Eventueel worden geschikte begeleidingsmaterialen uit onze uitgebreide bibliotheek gekozen. Na de eerste vier lessen wordt een eerste stand van zaken opgemaakt en volgt er indien nodig een bijsturing van het studieplan op (middel)lange termijn.

Betaalbaar

op doeltreffende begeleiding staat geen prijs… toch zijn wij trots dat onze tarieven betaalbaar blijven in vergelijking met onze concurrenten. Afhankelijk van het gekozen lespakket, bedraagt de uurvergoeding voor individuele begeleiding tussen €30 en €39 (BTW vrij) . OPGELET: voor thuisbegeleiding wordt er standaard een half uur van de totale lesduur in rekening gebracht als verplaatsingsvergoeding.

Flexibel

niet iedereen kan zich vrijmaken op een vaste dag of op een vast tijdstip. Via de online reserveringsagenda beslist u zelf waar en wanneer de les kan doorgaan. Bovendien kunnen studiedoelen en werkpunten tijdens het leerproces veranderen: ook het studieplan moet m.a.w voldoende elastisch zijn. Het begeleidingstraject voorziet dat er elke maand één les vrijblijvend geannuleerd of gewijzigd mag worden, mits verwittiging min. 24u van tevoren.

Opleidingen voor Vlaamse bedrijven

Leercentrum Vernadski is een erkend dienstverlener binnen de KMO-portefeuille: Vlaamse KMO’s kunnen voor vormingen die gericht zijn op kernprocessen binnen hun onderneming (bv. een taalopleiding) een subsidie tot 30% bekomen. Hiervoor moet men een eenvoudige aanvraagprocedure doorlopen. Meer informatie over deze subsidie vindt u op de website van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen: KMO-portefeuille.

Onze sterktes

  • Kwalitatieve begeleiding voor een betaalbare prijs
  • Bescheiden bijleskantoor waar regelmatig contact met de klant centraal staat
  • ​Erkend dienstverlener binnen de KMO portefeuille
  • Ervaren bijlesgevers uitgerust met de kwalitatieve materialen
  • Flexibel begeleidingstraject op maat van de klant
  • Kwaliteitsbewaking d.m.v. ISO-gestandaardiseerde trajectprocedures

Overzicht aangeboden diensten

Algemene studie- en huiswerkbegeleiding (primair + secundair onderwijs) – Vakspecifieke bijles Frans (primair + secundair + hoger onderwijs) – Vakspecifieke bijles Engels (secundair + hoger onderwijs) – Vakspecifieke bijles taal (primair onderwijs) – Vakspecifieke bijles Nederlands (secundair onderwijs) – Vakspecifieke bijles Duits (secundair + hoger onderwijs) – Vakspecifieke bijles Spaans (secundair + hoger onderwijs) – Vakspecifieke bijles rekenen (primair onderwijs) – Vakspecifieke bijles wiskunde (secundair + hoger onderwijs) – Vakspecifieke bijles fysica (secundair + hoger onderwijs) – Vakspecifieke bijles chemie (secundair +hoger onderwijs) – Vakspecifieke bijles biologie (secundair + hoger onderwijs) – Vakspecifieke bijles wereldoriëntatie (primair onderwijs) – Vakspecifieke bijles aardrijkskunde (secundair onderwijs) – Vakspecifieke bijles economie/SEI (secundair + hoger onderwijs) – Vakspecifieke bijles handel (secundair onderwijs) – Vakspecifieke bijles dactylografie (secundair onderwijs) – Vakspecifieke bijles informatica (secundair + hoger) – Vakspecifieke bijles boekhouding (secundair + hoger onderwijs) – Vakspecifieke bijles geschiedenis (secundair onderwijs) – Vakspecifieke bijles Grieks (secundair onderwijs) – Vakspecifieke bijles Latijn (secundair onderwijs) – Taalles Nederlands (volwassenen) – Taalles Frans (volwassenen) – Taalles Engels (volwassenen) – Taalles Duits (volwassenen) – Taalles Spaans (volwassenen) – Taalles Chinees (volwassenen)