FAQ

Voor de student/ouder

In alle vakken die in het lager, middelbaar en hoger onderwijs worden gegeven. Daarnaast bieden wij ook oplossingen voor studiebegeleiding, leren leren, examenvoorbereiding, thesisbegeleiding en examencommissie (middenjury). Ook voor volwassenen zijn er verscheidene mogelijkheden: wij geven taalles Frans/Engels/Duits/…, informatica, boekhouden, enz.

Ja. Wij nodigen nieuwe klanten/studenten graag uit voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsmoment op ons kantoor in Kortrijk (Wolvenstraat 47). Om een afspraak te maken neemt u rechtstreeks contact met ons op via telefoon of e-mail. Tijdens het gesprek worden persoonlijkheid, intrinsieke motivatie en kennisnoden van de student gestaafd en wordt er in overleg met student/ouders een leerplan ontwikkeld. Het intake-gesprek is vooral nuttig voor trajecten op (half)lange termijn bv. studiebegeleiding of huiswerkbegeleiding. Iedereen mag én kan een intake-gesprek aanvragen, maar het is geenszins verplicht: voor studenten en/of ouders die slechts sporadisch bijles wensen, is het mogelijk interessanter om een persoonlijk profiel aan te maken op de website (vermeld daarbij wel zo veel mogelijk details) en de bijles rechtstreeks te boeken via het online reserveringsplatform zonder intake-gesprek of ondertekening van een contractvoorstel. De betaling van een lespakket volstaat in dat geval om een bijles te kunnen reserveren.

Na het intake-moment stellen wij het contractvoorstel op dat per ondertekening wordt goedgekeurd door de ouders en/of de leerling zelf. Daarin worden alle zaken die tijdens het intake-gesprek aan bod kwamen genoteerd. Het contractvoorstel bevat o.a. een beschrijving van de aanvangssituatie, de resultaatdefinitie, de planning en de praktische aanpak van het leertraject. Er wordt ook een gepaste coach gekoppeld aan de opdracht. Na ondertekening van het contractvoorstel en de betaling van het bijhorende lessenpakket, kan het leertraject effectief van start gaan.

Het boeken van een les via de website verloopt in de volgende stappen:

  1. Maak je persoonlijk profiel aan. Vul het aanmeldingsformulier zo goed mogelijk in: hoe meer informatie je met ons deelt, hoe beter we je van dienst kunnen zijn. Tijdens de aanmelding kies je ook een gebruikersnaam en een paswoord: houd deze goed bij.
  2. Koop een lespakket aan. Klik op het tabblad ‘Lespakketten’. Hier geldt: hoe groter het lespakket, hoe lager het uurtarief. Na de aankoop van het lespakket, wordt het corresponderende aantal ‘credits’ op jouw rekening geplaatst (te raadplegen via je persoonlijk profiel). Je beslist zelf hoe en wanneer je de credits opgebruikt. Onthoud dat 1 credit gelijk is aan een half uurtje bijles. Wil je bijvoorbeeld anderhalf uur bijles, dan zul je 3 credits moeten gebruiken. Opgelet: voor bijles aan huis wordt ook altijd 1 credit aangerekend voor de verplaatsing.
  3. Boek de bijles. Klik op het tabblad ‘Reserveren’ en volg de logische stappen om de bijles te boeken. Kies het soort begeleiding (bv. vakspecifieke bijles), kies het vak (bv. wiskunde middelbaar onderwijs), kies de locatie (bv. bijles aan huis), kies de lesduur (bv. 1,5u) en selecteer tenslotte een beschikbare coach. Mocht er geen passende coach beschikbaar zijn, neem dan rechtstreeks contact met ons op: we gaan meteen op zoek naar een oplossing!
    Wanneer je deze stappen hebt doorlopen, is de les ‘onder voorbehoud’ geboekt. Op dat moment moet de coach de bijles wel nog bevestigen: de coach krijgt van ons een melding met de uitnodiging tot bijles. Eens de coach heeft bevestigd, is de bijles ‘definitief’ geboekt, en staat de afspraak in jouw afspraken-agenda (te raadplegen via je persoonlijk profiel). Je vindt er ook alle nuttige informatie i.vm. de bijles.

De bijlessen worden hetzij gegeven door laatstejaarsstudenten van een hogeschool of universiteit die reeds een uitgebreide kennis binnen hun studiedomein hebben opgebouwd, hetzij door gediplomeerde bijlesgevers. Vooraleer een bijlesgever bij ons aan de slag kan, wordt hij/zij grondig gescreend: uiteraard zijn vakkennis en competentie daarbij belangrijk, maar daarnaast moet een bijlesgever ook de nodige pedagogische vaardigheden bezitten. Motivatie, enthousiasme en passie voor lesgeven zijn voor ons onontbeerlijk. Wens je meer informatie over een bijlesgever te weten te komen, dan kun je de introductiepagina van de bijlesgever raadplegen via je persoonlijk profiel op de website.

Bijlessen kunnen zowel aan huis gegeven worden, als in één van onze lokalen te Kortrijk. Een derde optie is om online bijles te volgen via bv. Skype of Teams.

Ja, dat kan. Maar in dat geval kies je voor het hoogste uurtarief. Vanaf 5 uur bijles wordt het uurtarief al een stukje goedkoper. Het goedkoopste tarief betaal je voor een lessenpakket van minimum 15 uur bijles.

Ja. Voor bijles aan huis wordt er een vaste verplaatsingsvergoeding voorzien van 1 credit. Dat betekent dat je voor bijles aan huis eigenlijk een half uurtje meer betaalt (want 1 credit = 30 min bijles) als tegemoetkoming voor de verplaatsing die de coach doet naar en van jouw woonplaats. Een voorbeeldje, voor een bijles van 1,5 uur zul je dus 4 credits betalen: 3 credits van telkens 30min voor de eigenlijke bijles + 1 credit van 30min voor de verplaatsing.

Als er geen coach beschikbaar is, neem dan rechtstreeks contact met ons op via telefoon of e-mail. We gaan meteen op zoek naar een oplossing.

Nee. Jouw credits blijven onbeperkt geldig. Je kan dus gerust een periode zonder bijles overbruggen.

Je kan uiteraard ook steeds offline een bijles bij ons boeken. Voor sporadische bijlessen verkiezen we echter dat u zelf een profiel aanmaakt via de website en online boekt. Aarzel niet contact op te nemen mocht er zich een probleem voordoen tijdens het online reserveren.

De betaling van de begeleiding gebeurt per overschrijving. De informatie voor de betaling vind je in het contractvoorstel dat per e-mail zal worden verstuurd. Als alternatief kan je ook betalen via de website: in dat geval verloopt de betaling via het betalingsportaal van de website.

Voor de bijlesgever

Stuur een e-mail naar info@vernadski.be met je CV en motivatie. Wij nodigen je uit voor een sollicitatie-interview. Na een succesvolle sollicitatie tekenen we meteen het contract en zal er een coachprofiel voor je aangemaakt worden. Je brengt een ‘Attest van Goed Gedrag en Zeden Model 2’ (minderjarigenmodel) mee naar het sollicitatiegesprek.

Dat hangt af van jouw vakkennis, ervaring, diploma en pedagogische vaardigheden. Laatstejaarsstudenten kunnen bij ons aan de slag met een studentencontract. Wij doen daarnaast ook beroep op zelfstandigen en mensen die in bijberoep les willen geven.

Onze coaches verdienen doorgaans tussen €18 en €25 per uur naargelang de moeilijkheidsgraad van de materie. De coach wordt verondersteld zelf rekening te houden met de wettelijke verplichtingen omtrent de betaling van sociale bijdragen, belastingen, enz. Uiteraard kunnen wij advies geven over hoe dit best aan te pakken. Onze coaches worden maandelijks uitbetaald, uiterlijk tegen de 15de van de volgende maand.

Dit gebeurt uiteraard in overleg met de student en/of ouders. We zullen je elke maand vragen om de voor jou beschikbare momenten voor de volgende maand op te geven. Hoe meer beschikbare momenten je opgeeft, hoe groter de kans dat je geboekt wordt. Avonden en weekends zijn natuurlijk de ideale momenten voor veel studenten omdat zij dan niet aanwezig moeten zijn op school of op werk.

Aangezien je elke maand doorgeeft op welke momenten je beschikbaar bent voor het geven van bijles, veronderstellen we dat je een bijlesaanvraag op die momenten zult aanvaarden. Als je een lesopdracht, wegens een uitzonderlijke onvoorziene omstandigheid, niet kan aanvaarden, bestaat de mogelijkheid een ander, beter moment vast te leggen voor de bijles.

Dat ligt aan de student en/of de ouders. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt, in overleg met student en/of ouders, beslist of het traject over korte termijn (met een beperkt aantal lessen) dan wel over (half)lange termijn zal lopen. Sommige studenten hebben slechts nood aan enkele gerichte bijlessen om een bepaalde materie onder de knie te krijgen. Dat is vooral het geval voor universiteits- en hogeschoolstudenten en bij examenvoorbereiding. Voor studiebegeleiding, examencommissie en studiemethodiek wordt er vaak een traject over min. één trimester uitgestippeld.

In het algemeen zijn er drie opties: ofwel vindt de bijles plaats bij de student thuis of op kot, ofwel in één van onze lokalen in Kortrijk. Online les via Skype/Zoom/Teams is dan de derde optie. Hoe dan ook wordt de plaats van de bijles beslist in overleg met de student en/of ouders. Niets weerhoudt je er van om op een centrale plek, zoals de bibliotheek, samen te komen.

Het voordeel van bijles geven via ons kantoor, is dat je altijd bij ons terecht kunt als je tegen problemen aanloopt. Als het maken van afspraken moeizaam verloopt of als je tijdens de bijlessen vastloopt, dan kunnen wij jou met raad en daad terzijde staan. We zorgen er ook voor dat je regelmatig bijlesaanvragen van ons ontvangt en we geven je advies omtrent belasting, sociale bijdragen, enz. In ons bureau in Kortrijk kan je tevens kopies nemen, scans maken en de materialenbibliotheek raadplegen.

Heeft u vragen of wenst u meer informatie?