Examencommissie

Op eigen tempo een getuigschrift of diploma secundair onderwijs behalen

Tegenwoordig zijn er heel wat jongeren zijn die geen diploma behalen binnen het gewone onderwijssysteem. De redenen daarvoor kunnen erg divers zijn: sommigen kiezen er bewust voor, ze volgen bijvoorbeeld thuisonderwijs of ze hebben een topsportstatuut. Soms liggen medische redenen of een moeilijke thuissituatie aan de basis. Voor nog anderen is de examencommissie een tweede kans: ze stopten in het regulier onderwijs omdat ze bijvoorbeeld schoolmoe waren of zich niet op hun plaats voelden in een traditionele klassituatie. Hoe dan ook wordt het behalen van een getuigschrift of diploma secundair onderwijs op eigen tempo meer dan ooit een trend. Het programma volledig zelfstandig afwerken is voor veel jongeren echter geen evidentie.

Voor een succesvol en vlot examencommissietraject bent u bij ons zeker aan het juiste adres. Wij hebben reeds jarenlange ervaring met de ondersteuning van studenten die via deze weg hun diploma willen behalen. In overleg met ouders en coach stellen wij een op maat gemaakt traject samen waarin de student de ruimte krijgt om te beslissen in welke mate en voor welke vakken hij/zij hulp nodig heeft. Tijdens het traject zorgen wij voor inhoudelijke bijles, studiebegeleiding (studiemethodiek) en opvraagmomenten door repetitoren. We plannen daarnaast ook de geschikte examendag in. Soms is er nood aan een rustige studieruimte: voor de studenten van ons centrum voorzien we daarom gratis study cubes.